APK Easy Tool là một công cụ giúp biên dịch apk trực quan dễ dàng trên hệ điều hành windows. Giúp bạn dịch ngược, đóng gói apk trở nên cực kỳ đễ dàng và hiệu quả.

Thường được các Moder chuyên về mod game sử dụng, trong bài viết này mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho các bạn chi tiết cách sử dụng APK Easy Tool.

Yêu cầu

– Windows 7 or above
– .NET Framework 4.6.2 or above (tải ngay)
– Java SE/JDK for decompile, compile, and sign APK. If you don’t have Java installed, you can only use Zipalign or Install APK. Download and install Java SE/JDK now

APK Easy Tool Credits:
– Evildog1 (Creator of this tool)​
– Ibotpeaches (Creator of apktool.jar)​
– Google (adb, aapt, apksigner and zipalign)​
– bootstraponline (signapk)​
– Igor Pavlov (7zip)​
– JesusFreke (Smali/Baksmali)​

Tính năng của APK Easy Tool

  • – Decompile/Compile: Dịch ngược và biên dịch các tệp APK, DEX và JAR.
  • – Sign/Zipalign: Ký và căn chỉnh nén các tệp APK / JAR.
  • – Extract/Zip APK: Trích xuất và zip APK với 7z cấp nén từ 0-9.
  • – APK Infomation: Hiển thị thông tin APK với biểu tượng liên kết đến Play Store.
  • – Framework: Cài đặt và quản lí các Framework.
  • – Log output: Xem nhật ký của bạn để tìm lỗi.
  • – Options: Thay đổi tùy chọn của công cụ, dịch ngược, biên dịch, ký và zipalign,…
  • – Drag and drop: Kéo thả các tệp APK, DEX, JAR và thư mục dịch ngược trên các nút để thực hiện các hành động.
  • – Apktool.jar version selection: Có thể chuyển sang các phiên bản khác của apktool.kar trong tùy chọn. Thêm apktool.jar khác trong thư mục “Apktool”

Download tại đây

Softpedia link

Google Drive link (Recommended)

Android File Host link

Box link

Yandex link (Better download speed for russian)

Baidu link (Better download speed for china)