Kiếm tiền với Ad Break các anh em hay bị lỗi khi gửi bật kiếm tiền thì bị treo lâu, không được duyệt kiếm tiền rồi bị đỏ bước 3 hãy đến với GocMienPhi anh em sẽ được cập nhật các TUT các thủ thuật về kiếm tiền với Facebook hàng này.

Hôm nay mình sẽ share TUT gửi xét duyệt lần 2 dành cho những page bị treo hoặc bị xét duyệt xịt , đỏ bước 3 mà trong page vẫn xanh sạch đẹp không gậy gộc gì

TUT này chỉ áp dụng được những page các bạn chạy quảng cáo hoặc tự làm lên và không có sự can thiệp của tool.

Bước 1: Chuẩn bị: Nick facebook Mỹ, BM mỹ, IP mỹ.

Cái này anh em có thể mua via nha rồi dùng vps (tạo ở vultr) cũng được ạ.

Bước 2: Cho page vào trong BM và được quản trị bằng nick facebook Mỹ.

Bước 3: Lấy ID trang của page cần gửi xét duyệt.

Bước 4: Sộc thẳng vào link này: https://business.facebook.com/collabsmanager/brand/home?page_id= (bỏ dấu ngoặc đi thay ID trang cần gửi xét duyệt vào đây) & entry_source=business_menu https://business.facebook.com/collabsmanager/brand/home?page_id=727340194068081&entry_source=business_menu

Các bạn nhớ chọn đúng page cần gửi xét duyệt lại nhé.

Bước 5: Chọn đăng ký với tư cách nhà quảng cáo

Bước 6: Tích vào ô tròn có page cần xét duyệt lại.

Bước 7: Điền email, chọn đồng ý và gửi xét duyệt

Bước 8: Chờ 1 giây load xong nếu báo thành công là có thể addbank còn nếu báo đang xem xét là xịt.

Lưu ý: Page phải tích vào ô tròn ở bước 6 mới gửi được nhé. Còn nếu page không có ô tròn để tích thì coi như bỏ. Cách này 1 số bạn làm dịch vụ cũng đang làm. Tỉ lệ không phải là 100%. Nó chỉ thành công với các page các page được kéo bằng ads hoặc tự làm lên.

Chỉ dùng TUT khi gửi bằng cách truyền thống bị xịt.

Chi tiết mình có làm video đính kèm. Các bạn xem kỹ. Chúc các bạn học được nhiều điều từ học viện Facebook.

Nguồn: Ngọc Lâm